Απελευθέρωση λαγών από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Άρτας

Απελευθέρωση λαγών από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Άρτας

Σε απελευθέρωση συνολικά (36) λαγών προβήκαμε την 11η και 12η Ιουλίου 2016.

Ο εμπλουτισμός έγινε σύμφωνα με το 98161/4136/29-9-2008 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των αριθ. 26894/1846-13-05-2015 αποφάσεων – εγκρίσεων της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Πηγή: www.ksartas.gr