Απελευθέρωση 120 λαγών στην Καρδίτσα

Απελευθέρωση 120 λαγών στην Καρδίτσα

 

Συνεχίζει την διαδικασία απελευθέρωσης ατόμων λαγού, από το εκτροφείο του στο Καλλίθηρο, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Καρδίτσας, μετά από την έγκριση των σχετικών μελετών που αφορούν στην προμήθεια , εκτροφή και αναπαραγωγή τους, υπό την επίβλεψη των υπευθύνων του Δασαρχείου Καρδίτσας.

Η εγκεκριμένη μελέτη προβλέπει την σταδιακή απελευθέρωση συνολικά 120 ατόμων λαγού (ενήλικα άτομα και παράγωγα εκτροφής) για την τρέχουσα και την επόμενη κυνηγετική περίοδο, στους ελεύθερους κυνηγότοπους , στα καταφύγια άγριας ζωής και στις απαγορεύσεις ορισμένου χρόνου της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Καρδίτσας.

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας, οι εθελοντές του Συλλόγου με την συνδρομή του Ομοσπονδιακού Θηροφύλακα Σπύρου Αλτάνη και την επίβλεψη του Δασοφύλακα Κων/νου Νάπα του Δασαρχείου Καρδίτσας, προχώρησαν νωρίς χθες το πρωί σε επιτυχή απελευθέρωση ατόμων λαγού στις προβλεπόμενες περιοχές.

Για μια ακόμη φορά, οι συνάδελφοι κυνηγοί οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο επόμενο χρονικό διάστημα και να αποφεύγουν κάθε όχληση των ατόμων του λαγού για την όσο το δυνατό καλύτερη προσαρμογή τους στα ενδιαιτήματα της περιοχής μας.