Απελευθέρωση λαγών από τους Κυνηγούς της Πύλης

Απελευθέρωση λαγών από τους Κυνηγούς της Πύλης

Παρά τη δεινή θέση που έχει περιέλθει η κυνηγετική οικογένεια από τις τελευταίες εξελίξεις, ο Σύλλογος μας συνεχίζει να εμπλουτίζει την περιοχή ευθύνης του με λαγό. Η απελευθέρωση έγινε σύμφωνα πάντα με τις μελέτες της Ομοσπονδίας Θεσσαλίας και την παρουσία του δασαρχείου.
Οι λαγοί προέρχονται από το εκτροφείο του Κυρίου Ευάγγελου Καρφή με όλα τα πιστοποιητικά που προβλέπονται και αριθμούν σε 6 ζευγάρια.
Αφού τους τοποθετήσαμε σήμανση στα ώτα,
τους απελευθερώσαμε παρουσία του Κυρίου Δημητρίου Σουφλιά εκπρόσωπο του Δασαρχείου.

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΥΡΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΑΝΟΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ.
www.trikalafocus.gr