Απελευθέρωση λαγών απο τον ΚΣ Πύλου

Απελευθέρωση λαγών απο τον ΚΣ Πύλου

Στην απελευθέρωση λαγών προχώρησε ο Κυνηγετικός Σύλλογος Πύλου για εµπλουτισµό του βιοτόπου.