Εμπλουτισμός βιοτόπων με λαγούς στη Θεσσαλία

Εμπλουτισμός βιοτόπων με λαγούς στη Θεσσαλία

Η Ζ΄Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας και Ν. Σποράδων γνωρίζοντας τη σημασία που έχει η απελευθέρωση θηραμάτων σε παγκόσμια κλίμακα, όσον αφορά τη διατήρηση των πληθυσμών σε επίπεδα τέτοια ώστε να ανταποκρίνονται επαρκώς στην κάρπωση αλλά και για τον εμπλουτισμό των περιοχών με επιθυμητά θηραματικά είδη , παρέλαβε σήμερα σε πρώτη φάση πενήντα (50) άτομα λαγού.

Οι λαγοί διανεμήθηκαν σε Κυνηγετικούς Συλλόγους της Ζ΄Κ.Ο.Θ., οι οποίοι διαθέτουν εγκεκριμένο σχέδιο εμπλουτισμού, το οποίο εκπονήθηκε από το επιστημονικό προσωπικό της Ζ΄Κ.Ο.Θ. και εγκρίθηκε από τις αρμόδιες Δασικές Αρχές.

Οι λαγοί απελευθερώθηκαν στο φυσικό περιβάλλον. Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει η απελευθέρωση εκατόν πενήντα (150) ακόμη ατόμων λαγού στους Κυνηγετικούς Συλλόγους της Θεσσαλίας.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι λαγοί φέρουν πιστοποίηση υγειονομικού ελέγχου και γενετικού υλικού, όπως προβλέπεται από την υπουργική απόφαση που καθορίζει τον εμπλουτισμό βιοτόπων με θήραμα.

www.inewsgr.com