Περιγραφή Είδους

Υπό εξαφάνιση η κρεοπαραγωγή λαγού στην Ελλάδα

Υπό εξαφάνιση η κρεοπαραγωγή λαγού στην Ελλάδα, εισαγόμενο προϊόν τρώει ο καταναλωτής Κυρίως με σκοπό την εκτροφή λαγών για απελευθέρωση σε συνεργασία με κυνηγετικούς συλλόγους, δασαρχεία, οικολογικές οργανώσεις κ.λπ. λειτουργούν οι υπάρχουσες μονάδες. Σε… εμβυικό στάδιο παραμένει η εκτροφή λαγών…

Λαγός, Μύθοι & Σημεία

Εί καί γνωστόν έστιν ότι οί λαγωοί ού λιγνεύονται τάς σταφυλάς εν τινι ψηφιδωτώ διαπέδω ρωμαικής τίνος οίκίας εν “Ελ Τζέμ” τής τύνιδος είκονιζεται το ζώον τούτο ό λαγωός σταφυλήν έσθίων

Πληροφορίες για τον λαγό που εκτρέφουµε

Λαγός (Λαγώος) Είδος Lepus europaeus Οικογένεια Λαγοµόρφων (Leporidae) Οµάδα Θηλαστικά (Mammalia) Περιγραφή Το θηλυκό είναι κατά κανόνα µεγαλύτερο από το αρσενικό. Το κεφάλι του είναι µεγάλο και ωοειδές και τα µάτια του βρίσκονται λοξά και εξέχουν προς τα πλάγια του…

Καταγεγραμμένα είδη λαγών παγκοσμίως

Λαγός Ευρωπαϊκός – Lepus europaeus (εκτρέφεται στο εκτροφείο μας) Λαγός ερήμου – Jackrabbit Λαγός Νότιας Αφρικής – Lepus capensis Ευρωπαϊκός λαγός βουνού – Hare Genus Lepus – υπογένος Macrotolagus Λαγός Αριζόνας – Jackrabbit , Lepus alleni – υπογένος Poecilolagus Λαγός…