Πληροφορίες για τον λαγό που εκτρέφουµε

Πληροφορίες για τον λαγό που εκτρέφουµε

Λαγός (Λαγώος)
Είδος Lepus europaeus
Οικογένεια Λαγοµόρφων (Leporidae)
Οµάδα Θηλαστικά (Mammalia)
Περιγραφή Το θηλυκό είναι κατά κανόνα µεγαλύτερο από το αρσενικό.
Το κεφάλι του είναι µεγάλο και ωοειδές και τα µάτια του βρίσκονται λοξά και εξέχουν προς τα πλάγια του κεφαλιού.
Τα αυτιά είναι µακριά και όρθια ,ευκίνητα και πιο µακριά από το κεφάλι, όταν τοποθετηθούν προς τα εµπρός και έχουν µαύρες άκρες.
Το κάτω µέρος του σώµατος είναι λευκό, η ουρά κοντή µυτερή 7-10 εκατ. στο πάνω µέρος µαύρη και στο κάτω λευκή.
Aντίθετα, µε την επικρατούσα γνώµη, δεν µπορεί να ζευγαρώσει µε το κουνέλι διότι είναι διαφορετικό είδος.
Μέγεθος Το σώµα του είναι επίµηκες µε µήκος 50-75 εκατ. και ύψος 20-30 εκατ. Η ουρά του έχει µήκος 7-11 εκατ.
Σωµατικό βάρος Το βάρος του είναι 3-6 κιλά, µεγαλύτερος στα βόρεια και ανατολικά.
Απαντάται Συναντάται σε όλη την Ευρώπη, Μ. Ασία, Αραβία, Βόρεια Αφρική. Έχει επίσης εισαχθεί στην Αµερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία.
Επιβιώνει σε Θαµνοειδείς περιοχές, µερικές φορές σε δάση φυλλοβόλων, αειθαλών και όχι µόνο.
Τροφή Χορτοφάγος
Κοινωνική δοµή Μοναχική
Σεξουαλική ωριµότητα Θηλυκό: 5 µηνών, αρσενικό: 6 µήνες
Περίοδος αναπαραγωγής Από Ιανουάριο µέχρι Σεπτέµβριο.
Μήκος της εγκυµοσύνης 40 ηµέρες
Ο αριθµός των νέων 3-5 (µικρά)
Σωµατικό βάρος νεογέννητο Μέσο όρο 110 g (90-150 g)
Το προσδόκιµο ζωής 6-8 χρόνια
Πληθυσµός Με µεγάλες διακυµάνσεις, ανάλογα µε τη δυνατότητα διατροφής και εξωγενείς παράγοντες (άνθρωπος, αρπακτικά)
Διάθεση Διατίθεται από το εκτροφείο µας µε όλες τις νόµιµες διαδικασίες στο εµπόριο ζωντανός (Κυνηγετικούς Συλλόγους, Οικολογικές Οργανώσεις, Δασαρχεία, κυνηγούς, ιδιώτες), για εµπλουτισµό της εγχώριας πανίδας και όχι µόνο.
Γίνεται διάθεση των ζώων και ως κρέας.