Διατηρησιμότητα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΓΟΥ.
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ.