Συσκευασία

Το κρέας λαγού διατίθεται συσκευασμένο και μη συσκευασμένο.

Η συσκευασία γίνεται σε τυποποιητήριο σύμφωνα με τους κανόνες
και τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.