Συσκευασία

Το κρέας λαγού διατίθεται συσκευασμένο και μη συσκευασμένο. Η συσκευασία γίνεται σε τυποποιητήριο σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης