Απελευθέρωση Λαγών απο τον Κυνηγετικό Σύλλογο Μεγάρων

Απελευθέρωση Λαγών απο τον Κυνηγετικό Σύλλογο Μεγάρων

Στην απελευθέρωση λαγών προχώρησε ο Κυνηγετικός Σύλλογος Μεγάρων για εµπλουτισµό του βιοτόπου.

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ.