Απελευθέρωση Λαγών απο τον Κυνηγετικό Σύλλογο Πύλου

Απελευθέρωση Λαγών απο τον Κυνηγετικό Σύλλογο Πύλου

Στην απελευθέρωση λαγών προχώρησε ο Κυνηγετικός Σύλλογος Πύλου για εµπλουτισµό του βιοτόπου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ.